Notícies

Manteniment i manteniment de la màquina de laminació en sec1. El corró de goma i el corró han de funcionar tots els dies després de la neteja de la cola, si es fa cola seca, mai no es permet la ferralla amb un dispositiu dur.
2. En el transcurs de cada canvi ha de formar part de la part enrotllable de la cadena, l'oli d'ompliment de pinyons 2-3 vegades al dia després del treball, la màquina ha de netejar-se, la fuga del cargol d'ajust sec, la injecció d'oli, 2-3 vegades al dia a la superfície dentària de l'engranatge obert més greix, la xarxa a la part del rodet de goma del corró a tots dos extrems de l'oli que omple l'oli interior de l'oli.
3. Per evitar cola excessiva i fletxes al voltant del fenomen, si algun s'ha d'esborrar immediatament, per evitar la corrosió.
4. El treball no pot tan sols obrir l'escut d'accionament i el túnel d'assecat, per prevenir pols, impureses i lesions personals.
5. Si hi ha un so anormal en el treball, haureu d'aturar immediatament la verificació.