Vídeo

Inspecció i manteniment diaris de bufat de pel·lícules1. Comproveu intactes el control de temperatura, escalfeu els aparells elèctrics intactes, fixeu-vos en l'ajust oportú de la temperatura de calefacció en cada punt del rang d'indicadors.
2. Comproveu la velocitat de tracció i controleu el gruix de la pel·lícula.
3. Ajusteu el gruix de la pel·lícula de forma uniforme, el diàmetre de la norma.
4. Comproveu la pressió del cilindre de l'aire, no massa alt, però hauria d'haver-hi pressió d'espera.
5. Comproveu i controli la proporció de matèries primeres i barregeu de manera uniforme.
6. Comproveu que les matèries primeres no tinguin impureses, en particular, ha de ser a temps amb la inserció impresa de ferro barrejat.
7. Comproveu la lubricació d'oli lubricant del cilindre del compressor d'aire i de la caixa de canvis.
8. Comproveu regularment l'augment de la temperatura i la transmissió mecànica del motor.